Karaman – Konya, Hakkaklık ve Mühürbilim (sigillografi) tarihi.

Üzerinde; Osmanlıca ‘’Karamân Kazâsı Zirâ‘at Me’mûrluğu, 699 (1299) –1340 (1924) yazan, ketebeli bronz mühür. h = 28 mm. R = 32 mm.