Sosyal Sigortalar ve Mühürbilim (sigillografi) tarihi.

‘’S. S. K. (Sosyal Sigortalar Kurumu), Muayene Edilmiştir’’ yazan mühür. R = 27 mm., h = 33 mm.