Bursa, Sigortalar ve Mühürbilim (sigillografi) tarihi.

‘’T. C. 1923, Bursa İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü yazan mühür. R = 37 mm., h = 28 mm