Hâkkâklık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi.

Üzerinde;Osmanlıca ‘’Temga-i Hilmi? / Mart (1)324 (H. 1908/1909)’’ yazan, son
derece nadir kurşun mühür. Not: Özel hayatı hakkında çok az bilgi olan ve ‘’Hilmi’’ ketebesini kullanan, Hâkkâk Hilmî
Efendi’nin, Bahriye Nezâreti için hâkk etmiş olduğu mühürlerin mühür tatbiklerini içeren
defterdeki en geç tarihli mühür baskısına dayanarak, H. 1341 / M. 1922-1923 tarihinde
hayatta olduğu değerlendirilmektedir. Ref.: https://hattatlarsofasi.com/hakkaklar/hakkak hilmi-efendi/.