Mühür. Tekel ve Mühürbilim (sigillografi) tarihi.

Üzerinde ‘’TC 1923, Adalar İnhisarlar Memurluğu’’ yazan resmi mühür.
R = 33 mm. h = 35 mm.