Mühür. Midilli, İzmir – Kınık ve Mühürbilim (sigillografi) tarihi.

Üzerinde Osmanlıca ‘’Kulaksızzade Mustafa Lütfi , Kınık 1341 (1925)’’ yazan nadir bronz mühür, L = 20 X 40 mm., h = 22 mm Not: Midilli'nin en büyük yapısı olan Yeni Cami, Kulaksızzadeler'den Mustafa Ağa tarafından
yaptırılmıştır. Mustafa Lütfi de, adını dedesi Midilli’nin ileri gelen ailelerinden
Kulaksızzade ailesine mensup, Midilli Nazırı Mustafa Ağa’dan almıştır.