Ebuzziya Tevfik Bey’in sahip olduğu Ebuzziya Matbaası’nın 1298 (1882 / 1883) tarih ve Kostantiniye yazılı nadir orijinal etiketi.

Not: Genç Osmanlıların destekçisi Mustafa Fazıl Paşa, Tasvir-i Efkâr gazetesinin basıldığı matbaayı, Şinasi’nin 1871 yılında ölümü üzerine mirasçılarından satın almış; aralarında Ebuzziya Tevfik Bey’in de olduğu dört meşrutiyetçi gence vermişti. Diğer üçünün hisselerini ona devretmesi üzerine, Tevfik Bey matbaaya tamamen sahip oldu.