Hat sanatı.

Meşhur hattat Halim Özyazıcı’nın kendi için hazırladığı mührün mektup antetine baskılı ve mühür tatbikli kağıt. M. Halim
Özyazıcı terekesinden.