Hat sanatı.

International Export Review dergisinin April 1925 nüshasının arka kapağında, ’M. Halim’in kendi için hazırladığı Türkçe
mühür çalışması. M. Halim Özyazıcı terekesinden.