Hat sanatı.

Baskı çok nadir ‘’Mühr-i Nübüvvet-i Risalet Penahi – Peygamberlik mührü’’. En alt sağ kenarda; ‘’945 yılı bir mahalle yangınından
kurtulan bir kitabın sahifesinin benzeridir’’ notu var. M. Halim Özyazıcı
terekesinden.
Metin transkripsiyonları: Mührün üzerinde: ‘’Kim ki bu mühr-i şerife
baksa bir kez subh u şam / Hem yüzüne sürse virse salat u selam’’.
Mührün ortasında:
Lailahe illallah Muhammedun Resulullah
Mührün çerçevesinde:
Üst: Tevecceh haysu şi’te feinneke Mensurun Alt: Tebahce ya Muhammed ente heysûrun
Mührün altında: Mühr-i Nübüvvet-i Risalet Penahi.
Bu yazının da altındaki 4 satır: Yıldırım gibi geçiserdim sıratı hem dahi /
Çekmeye zerrece zahmet ol kişi rûz-ı ķıyâm / Hem içer kevser şarabından
erer maķsuduna / Hem dahi nâr-ı cehennem ol kese [o kişiye] olur haram.
Not : (1) Mühr-i Nübüvvet – Peygamberlik mührü.
(2) Risalet - Dini anlamda "peygamberlik"tir. Sözlük anlamı ise elçilik etmek, tebliğ
götürmek.
(3) Penah - Risaletin kendine istinad ettiği Hazret-i Muhammed (A.S.M.).
(4) Risalet Penahi – Elçiliğin ve vahiylerin koruyucusu Peygamberimize (A.S.M.) ait.