Müzik ve Hattatlık tarihi.

Osmanlıca ‘’Darülelhan külliyatı Numro 28’’, M. Halim logolu müzik notası. L = 25 X 34 cm.
M. Halim Özyazıcı terekesinden. Not: Dârülelhan (Türkçe: Nağmelerin Evi), Osmanlı Devleti’nin ilk resmi
müzik okulu olarak İstanbul’da 1917-1927 arasında faaliyet gösteren
dört yıllık eğitim kurumudur. Osmanlı Devleti’nde Maarif Nezareti’ne
bağlı okullarda öğretmenlik yapmak üzere hem Türk hem Batı
müziğinin bilen öğretmenler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.
Günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak
geçmektedir.