Ortaçağ Avrupası ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi.

Birincisi,‘’Sigillum Atinopum Civitatis Stincopiepsis?’’ yazılı devlet mührünün
Madalyon formunda reprodüksiyonu; ikincisi kırmızı muma baskı, nadir
ikili lot. R = 66 mm., R = 50 mm.