CEM KEBENÇ

'Karakteristik portre''
Tuval üzerine yağlı boya, imzalı. 25x20cm