CEM KEBENÇ

''DOKUNUŞ SERİSİ''
Tuval üzerine yağlıboya, imzalı. 30x30cm