İstanbul, Osmanlı Gümrük ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi.

Üzerlerinde ‘’Galata Gümrük / Manifatura’’; ‘’Gümrük 98 / Kütahya?’’; ‘’Gümrük / Ecnebi?’’; ‘’Sirkeci / Gümrük’’ ve‘’Emanet (Şehr Emaneti?) / 38 – Rusumat’’ yazılı 5 adet kurşun mühür lotu.