CEM KEBENÇ

Tuval üzerine yağlıboya, imzalı. 25x20cm