MEHMET GÜRELİ

Tuval üzerine yağlıboya, imzalı. 50x45cm