Hat sanatı.

Meşhur hattat Halim Özyazıcı’nın Talik yazı ile ‘’Kesmem ümîdimi eltâf-ı Hüdâ'dan zîra - Zira Allah’ın lütuflarından
ümidimi kesmem’’ (Zümer Suresi 53 – 55. Sure) meşki, Halim ketebeli.
M. Halim Özyazıcı terekesinden. Not: (1) Mustafa Halim Efendi, 1898 [1313 - 1314]’de İstanbulda doğmuş olup,
nalıncı Hacı Cemal Efendi’nin oğludur. Ref.: İbnülemin Mahmud
Kemal İnal, ‘’Son Hattatlar’’ sayfa 104 – 106.
(2) Eltâf-ı Hüdâ – Allah’ın Lütufları.