Hat sanatı.

Osmanlıca bir dörtlü mühür baskısı, 3 dualı tılsım yazısı. L = 19 X 17.5 cm; L = 13 X 19 cm.; L = 10 X 16 cm.
M. Halim Özyazıcı terekesinden.